OPLEIDINGSCHEQUES

ONDERNEMER ? WERKNEMER ? BESPAAR TOT 50% OP UW OPLEIDING MET OPLEIDINGSCHEQUES !

VLAAMS GEWEST

Je kan als werknemer betalen met opleidingcheques of als KMO, beoefenaar van een vrij beroep, of als zaakvoerder of bestuurder van een onderneming gevestigd in het Vlaamse Gewest gebruik maken van de KMO Portefeuille.                                                                                De KMO-portefeuille is een webtoepassing waarlangs ondernemers jaarlijks tot € 15.000 subsidies kunnen bekomen voor ondersteuning in hun processen van ondernemen en innoveren. Via de KMO-portefeuille zijn er subsidies mogelijk voor opleiding bij erkende dienstverleners, zoals bij de MAKE UP FOR EVER Academy Brussels.

KMO Portefeuille Ondernemers KMO Portefeuille

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel ten behoeve van Vlaamse kmo’s en vrije beroepen die voldoen aan onderstaande voorwaarden:                    1. De subsidie is ten behoeve van kleine en middelgrote ondernemingen zoals gedefinieerd door de Europese kmo-definitie ;
2. De subsidie is ten behoeve van de vestigingen (en bijhorende werkenden) gelegen in het Vlaams Gewest;
3. De subsidie is ten behoeve van ondernemingen uit de privé-sector (participatie administratieve overheid < 25%);
4. De subsidie is ten behoeve van ondernemingen met een aanvaardbare hoofdactiviteit. Dit wordt bepaald aan de hand van de NACE code. De klanten van de MAKE UP FOR EVER Academy zullen de NACE code voor schoonheidszorg, haarverzorging, sauna, e.d. bezitten en dit is een aanvaarde activiteit voor de KMO portefeuille. Ook erkende dienstverleners kunnen steun aanvragen voor zover ze een in aanmerking komende kmo zijn en indien ze beroep doen op een derde erkende dienstverlener. De publieke dienstverleners komen niet in aanmerking voor steun.

Een onderneming kan per kalenderjaar tot 15.000 euro subsidie krijgen via de kmo-portefeuille, met voor de peiler opleiding tot maximaal 2.500 euro per kalenderjaar (d.w.z. een opleiding van maximum 5.000 euro excl. BTW daar de subsidie 50 % bedraagt). Het minimumbedrag van de opleiding dient € 100 te bedragen, waarbij de prijs per uur op maximum € 90 per uur ligt.
Btw en voorschotfacturen worden niet gesubsidieerd met de kmo-portefeuille. Enkel de kost van de opleiding wordt gesubsidieerd. Cursusmateriaal en cateringkosten die afzonderlijk worden gefactureerd, worden net zoals btw niet gesubsidieerd met de kmo-portefeuille. Deze kosten moeten rechtstreeks aan de dienstverlener betaald worden. De subsidie wordt aangevraagd via de KMO Portefeuille website. Na het bericht van goedkeuring stort de onderneming 50% van het bedrag van de inschrijvingsprijs aan Sodexo en dit binnen de 30 kalenderdagen na de bevestiging door Puracos BVBA. De Vlaamse overheid neemt de andere helft voor haar rekening.

De opleidingscheque is een mogelijkheid om met financiële ondersteuning deel te nemen aan opleidingen van de MAKE UP FOR EVER Academy. De Opleidingscheque is een eenvoudig en flexibel systeem dat door de gewesten toegekend wordt. Ze zijn eenvoudig te bestellen bij de VDAB. De cheque is volledig virtueel, zodat een onderneming zijn dossier en zijn cheques heel eenvoudig via internet of telefoon kan beheren. De BVBA Puracos is geregistreerd als erkende opleidingsverstrekker van Vlaanderen op het gebied van Beauty en Make Up en is erkend door het Ministerie van het Vlaamse Gewest. Hieronder vind je de belangrijkste internetpagina met opleidingscheques voor het Vlaamse Gewest. Je kan als werknemer betalen met opleidingcheques of als KMO, beoefenaar van een vrij beroep, of als zaakvoerder of bestuurder van een onderneming gevestigd in het Vlaamse Gewest gebruik maken van de KMO Portefeuille (zie hoger).

OPLEIDINGSCHEQUES VDAB

MAKE UP FOR EVER Academy, een afdeling van PURACOS BVBA, is via het Vlaamse Gewest, VDAB en KMO Portefeuille geregistreerd als erkend opleidingsinstituut op het gebied van schoonheidsverzorging, visagie, esthetiek en lichaamsverzorging. Alle korte en lange opleidingen van de Academy kunnen betaald worden met opleidingscheques. Om er naar aanleiding van je aanmelding bij de MAKE UP FOR EVER Academy gebruik van te kunnen maken, moet je het erkenningsnummer van PURACOS BVBA doorgeven: DV.O210384 (geldig van 29/01/2016 tot 30/01/2021). Bedrijfsnummer PURACOS BVBA : BE0462.485.211.

KMO Certificaat

BRUSSEL GEWEST

De werkzoekende kan tijdens de eerste zes maanden van zijn aanwerving of van zijn vestiging als zelfstandige een algemene of technische opleiding volgen* die aan de vereisten van zijn nieuwe job beantwoordt. De opleidingscheque wordt voor 50% door Actiris gefinancierd met een maximumbedrag van 2.250 €. Het resterend bedrag wordt door de werkgever of door de toekomstige zelfstandige betaald. *zoals via de korte opleidingen van de MAKE UP FOR EVER Academy.

ACTIRIS OPLEIDINGSCHEQUE

De werkgever geeft de werkzoekende een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. Deze overeenkomst betreft minstens een halftijdse betrekking. Zijn bedrijfszetel (ook voor zelfstandige) is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen.

In Brussel Hoofdstedelijk Gewest, vóór hij een arbeidsovereenkomst ondertekent of een activiteit als zelfstandige in hoofdberoep opstart, moet de werkzoekende een “waardebon” voor een opleidingscheque aan zijn Actiris-consulent vragen. De werkzoekende moet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen en bij Actiris zijn ingeschreven. De kandidaat moet bovendien aan minstens een van de volgende voorwaarden voldoen : ten hoogste over een getuigschrift hoger secundair onderwijs (GHSO) beschikken, of sinds twee jaar bij Actiris ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende, of minstens 46 jaar oud zijn of, een erkende handicap hebben.

Na de aanwerving : moet de waardebon ingevuld en teruggestuurd worden met een kopie van de arbeidsovereenkomst of het bewijs van de vestiging als zelfstandige naar 14 Astronomielaan te 1210 Brussel, moet de werkzoekende zijn opleiding starten bij een instelling die hij in overleg met zijn werkgever heeft gekozen. Na vestiging als zelfstandige : zal de nieuwe zelfstandige zijn opleiding bij het opleidingscentrum van zijn keuze volgen.

ACTIRIS INFOLIJN

MAKE UP FOR EVER Academy, een afdeling van PURACOS BVBA, is via het Vlaamse Gewest, VDAB en KMO Portefeuille geregistreerd als erkend opleidingsinstituut op het gebied van schoonheidsverzorging, visagie, esthetiek en lichaamsverzorging. In Brussel Hoofdstedelijk Gewest, is er geen erkenning van dienstenverstrekkers op het gebied van schoonheidsverzorging,visagie, esthetiek en lichaamsverzorging. Alle korte en lange opleidingen van de MAKE UP FOR EVER Academy kunnen betaald worden met opleidingscheques van Actiris.

BEGIN NU MET JE OPLEIDING!

Dankzij de opleidingscheques kun je veel korting krijgen op je opleiding bij de ACADEMY!

KMO PORTEFEUILLE OPLEIDINGSCHEQUES